Conflict de interese la votarea bugetului comunei Romuli

Conflict de interese la votarea bugetului comunei Romuli

Trei consilieri locali ai comunei Romuli care au și calitatea de angajați ai Ocolului Silvic Comunal Romuli, au votat în ședința Consiliului Local, alocarea a 80.000 lei pentru o reparație la un buldoexcavator, influențând astfel decizia finală a repartizării profitului. Cei trei consilieri se aflându-se în conflict de interese nu s-au abținut de la vot așa cum prevede Codul administrativ.

Articolul 228 din Codul administrativ prevede că ”(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv”.

Consilierul USR alături de alți consilieri prezenți la ședință și care au sesizat acest aspect, au depus o petiție la Instituția Prefectului Județului Bistrița Năsăud și urmează să depună o petiție și la Agenția Națională de Integritate.

Ședința Consiliului Local al comunei Romuli în cauză a avut loc în data de 09.06.2021, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Ocolului Silvic Comuna Romuli RA pentru anul 2020 și aprobarea bilanțului contabil și al raportului administratorului pentru anul 2020 referitor la administrarea de către Ocolul Silvic Comunal Romuli .